canlı destek

Türkiye Mezunları Programı Mezuniyet Bilgi Formu

 

Ülkemiz üniversitelerinden mezun olan uluslararası öğrencilerin, Türkiye mezunu kimliği kazanarak ülkelerine dönmesi ve ülkemiz dış politikasının en önemli unsurlarından biri haline gelen kamu diplomasisinin sık başvurulan bir aracı olarak ikili ilişkilerde hem kendi ülkeleri hem de ülkemiz çıkarlarına hizmet eden faaliyetlerde bulunmasından hareketle söz konusu faydayı en üst seviyelere çıkarabilmek için Türkiye Mezunları Programı ve Türkiye Mezunları Portalı'nın (TMP) kapsamı ve etkinliğini artıracak çalışmaların hız kazandığına ve bu çerçevede üniversitelerin yardımlarının beklendiğine ilişkin Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Üniversitemize bildirilmiştir.

 

Sürecin en verimli şekilde yürütülebilmesini sağlamak üzere, portal ile ilgili olarak tüm uluslararası öğrencilerinizin bilgilenmesi, ayrıca mezuniyetleri aşamasında uluslararası öğrencilerinizin mezun bilgi formunu TMP üye hesaplarından dijital ortamda doldurup indirmeleri ve Rektörlüğe gönderilmek üzere Enstitümüze teslim etmeleri hususunda dikkatlerine sunarız.

 

Enstitü Müdürlüğü

 

Türkiye Mezunları Programı ve Türkiye Mezunları Portalı Afiş için tıklayınız.

Türkiye Mezunları Programı ve Türkiye Mezunları Mezuniyet Bilgi Formu için tıklayınız.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ