Çerez Örnek

Mevzuat

 

Kanunlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

 

Yönetmelikler

Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim Yönetmeliği

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği

 

Yönergeler

Ege Üniversitesi Ders Görevlendirme ve Ek Ders Uygulama Yönergesi

Ege Üniversitesi Öğrenci Kayıt-Kabul İşlemlerine İlişkin Yönerge

Ege Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi

Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge

Öğrenci Senatosu Yönergesi

 

Usul ve Esaslar

Ege Üniversitesi Üst Kurulları Çalışma Usul ve Esasları


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ