Çerez Örnek

MİSYON VİZYON

 

Misyon:

Ege Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünün misyonu, bilimin rehberliğinde, bilimsel bilgi üreten, meslek etiğini ve bilimsel bilginin değerini üstün tutan, bilginin toplum yararına kullanılmasını hedefleyen, ulusal ve evrensel değerlere duyarlı, analitik, yaratıcı ve eleştirel düşünen ve bilimsel bilgi üretim süreçlerine bağlı eğitim uzmanlarını ve psikolojik danışmanları inovasyon odaklı lisansüstü programlar çerçevesinde yetiştirmeyi hedefler. Yerel ve toplumsal eğitim sorunlarının çözümüne, ulusal ve evrensel kültür ile bilimsel birikime katkı sağlamayı temel görevleri arasında sayar.

 

Vizyon:

Ege Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünün vizyonu; yaşam boyu öğrenme ve gelişim temel ilkesi çerçevesinde, bireysel farklılıkların değerini göz önünde bulundurarak, eğitim alanında daha nitelikli, araştırmacı ve bilimsel artı değer üreten inovasyon temelli lisansüstü programlar açmak, sürdürmek ve desteklemektir. Ege Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ürettiği ileri düzey bilgi ile ulusal ve evrensel bilgi birikimine, ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunarak öncü bir enstitü olmayı hedefler. Yerel ve evrensel eğitim sorunlarının çözümüne, ulusal ve evrensel kültüre ve bilimsel birikime katkı sağlamayı temel vizyonu olarak belirler.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ