Çerez Örnek
canlı destek

Tarihçe

 

Ege Üniversitesi "Eğitim Bilimleri Enstitüsü"nün kurulması, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin 05.11.2002 tarihli ve 26/11 sayılı kararı ile Ege Üniversitesi Rektörlüğüne teklif edilmiştir. Üniversitemiz Senatosunun 07.01.2003 tarihli ve 2 sayılı kararı ile "Ege Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’"ün kurulması Senato tarafından uygun görülmüştür.

Yükseköğretim Kurulu 23.08.2007 tarihinde aldığı kararla Ege Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün kurulmasını kabul etmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın teklif üzerine Ege Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 04.04.2011 tarihli ve 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Kasım 2018 tarihi itibari ile aktif hale gelmiştir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ