canlı destek

Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Düzeylerinin İletişim Becerileri ve Sosyal Kaygı Durumları ile İlişkisinin İncelenmesi Anketi

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığından alınan yazıya göre;

"2019/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile oluşturulan Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nun 26 Ocak 2021 tarihli toplantısında alınan 2021/1 sayılı kararının 22 nci maddesinde "Türkiye'de internet kullanım alışkanlıklarının ölçülmesine ilişkin çalışmaların yapılmasına" yer almakta olup sözkonusu karar için kurumumuz "sorumlu kurum" olarak belirlenmiştir. Bu karar doğrultusunda kurumumuz, Bakanlığınız ile işbirliği içinde "Türkiye'deki Çocukların ve Ebeveynlerin Bilinçli ve Güvenli İnternet Kullanım Deneyim ve Alışkanlıkları" çalışmasını tamamlayarak sonuç raporunu Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'na sunmuş, paydaşlarla paylaşmıştır. Ayrıca sonuçlar 8 Şubat 2022 Güvenli İnternet Gününde kamuoyu ile de paylaşılmıştır.

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nun 10 Şubat 2022 tarihli toplantısında alınan 2022/1 sayılı kararında, "2021 yılında toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla Bağımlılıkla Mücadele Seferberliğinin başlatılması ve bu kapsamda uyuşturucu, sigara ve nargile, alkol ve dijital bağımlılıkla mücadelenin takvimlendirilerek kampanyaya dönüştürülmesi" kararının uygulamasına devam edilmesine karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda kurumumuz 2022 yılı içinde yapacağı çalışmaları takvimlendirerek Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'na iletmiştir.

Bu çalışmalardan biri "İnternetin bilinçli ve güvenli kullanımına yönelik saha çalışmalarının" gerçekleştirilmesidir. Bu amaçla Kurumumuz bünyesinde "Öğretmen, Öğrenci ve Ebeveynlere Yönelik İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı Becerilerinin Ölçülmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Saha Çalışması" projesi başlatılmıştır. Proje kapsamında yapılacak çalışmalardan biri de "Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Düzeylerinin İletişim Becerileri ve Sosyal Kaygı Durumları ile İlişkisinin İncelenmesi" çalışmasıdır. Çalışma https://forms.gle/2BRUN3xJxELYJwvS9 linki üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir."

 

Yukarıda bahsedilen anket tüm öğrencilerimize duyurulur ve ankete katılımları beklenmektedir.

Enstitü Müdürlüğü


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ