Çerez Örnek
canlı destek

2022 – 2023 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Nisan Ayından İtibaren Eğitim Süreci

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kurulu, Enstitü Müdürü Prof. Dr. Dilek Yelda KAĞNICI başkanlığında, 10.04.2023 tarihinde, saat 12:00'de toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

 

Karar 1/1

Kahramanmaraş merkezli depremin ülke genelindeki etkileri nedeniyle, 2022 – 2023 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında, eğitimin Nisan ayından itibaren sürdürülecek kısmının ne şekilde yapılacağı hususlarının görüşülmesine geçildi. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 03.04.2023 tarihli – 1208712 sayılı yazısı ve eki Üniversitemiz Senatosunun 31.03.2023 tarihli – 9/1 sayılı kararı (https://oidb.ege.edu.tr/h-18614/2022-2023_egitim-ogretim_yili_bahar__yariyili_nisan_ayindan_itibaren_egitim_sureclerinin_planlanmasi.html) incelendi.

 

Yapılan görüşmelerden sonra;

2022 – 2023 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında, eğitimin Nisan ayından itibaren sürdürülecek kısmının ne şekilde yapılacağına ilişkin;

  1. Teorik ve uygulamadan oluşan derslerin teorik kısmının Üniversitemiz Senatosunun ilgili kararının 1/a “Hâlihazırda uygulanmakta olan teorik derslerin uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilmesine; akademik birimlerin ilgili kurullarınca bu derslerin aynı anda hem uzaktan öğretim ile hem de yüz yüze verilebilmesine ilişkin düzenlemelerin yapılarak öğrencilere duyurulmasına” ve 1/b “Teorik derslerin ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarının ilan edeceği program ve ders saatleri çerçevesinde Ege Üniversitesi’nin “EgeDers” başta olmak üzere çevrimiçi eğitim–öğretim altyapısı kullanılarak çevrimiçi/eş zamanlı (senkron) olarak yapılmasına, teorik derslerin çevrimdışı/eş zamanlı olmayan (asenkron) etkinlik ve paylaşımlar ile desteklenmesine” maddelerinde belirtildiği şekilde yapılmasına, uygulama kısmının bahar dönemi içinde yüz yüze yapılmasına,
  2. Lisansüstü tez savunma sınavlarının ve yeterlik sınavlarının yüz yüze yapılmasına,
  3. Tez izleme komitesi toplantılarının ve tez önerisi savunmalarının yüz yüze veya çevrimiçi yapılmasına,
  4. Devam koşulu, sınavlar, özel öğrencilik ile ilgili senatomuzun aldığı ilgili kararların uygulanmasına,
  5. Yukarıda belirtilen 2022 – 2023 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için alınan kararlarda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yapılabilecek düzenlemeler ve Senatomuzun alacağı kararlar doğrultusunda değişikliğe gidilebilmesine, güncel duruma göre kararların yeniden gözden geçirilmesine,

alınan kararların gereği için anabilim dalı başkanlıkları kanalıyla öğrencilere bildirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ