Çerez Örnek
canlı destek

Bursiyer Dilekçesi Hakkında

 

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü bünyesinde yürütülmekte olan bilimsel araştırma projeleri (BAP) ve Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) projelerinde hali hazırda bursiyer olarak çalışmakta olan öğrencilerin aylık burs ödemelerine ilişkin iş ve işlemlerin ve söz konusu projelerde bursiyer olarak çalışacak olan öğrencilerin bursiyer sözleşmeleri, sosyal güvenlik işlemleri ve aylık olarak bursların ödenmesi için gerekli iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi açısından, söz konusu süreçlere ilişkin tüm belge teslimlerinin anılan Koordinatörlüğün internet sitesinden de temin edilebilecek ve aşağıda yer alan dilekçeye eklenerek Üniversitemiz Genel Evrak Kayıt birimine teslim edilmesi gerektiği ve Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) girişinin sağlanmasının gerekli olduğu tarafımıza bildirilmiştir.

Bursiyer işlemleri ile ilgili yürütülecek tüm süreçlerde yukarıda bahsedilen işlemlerin dikkate alınması hususunda tüm öğrencilerimizi bilgilendiririz.

Enstitü Müdürlüğü..

 

Bursiyer dilekçesi örneği


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ